om oss

FiveKitchen AB samarbetar med stora, ledande producenter inom varje produktportföljområde och kan oberoende välja det alternativ som passar för kundens specifika önskemål.

Affärsidé

All mat produceras i kök. Med rätt val av ingredienser och produktkoncept skapas möjligheter och säkerhet. Kvalitet ger trygghet och nyanser skapar profil. Naturliga processer kan utvecklas med bakteriekulturer.

FiveKitchens produktportfölj:
 • Bakteriekulturer

  För livsmedelstillverkare inom kött, fisk, bröd, grönsaker samt probiotiska applikationer. Specifik bakteriekultur motverkar tillväxt av listeriabakterier i fisk, skaldjur, kött och charkprodukter.
 • Smaksystem

  Naturliga ingredienser i kundanpassade system och mixer. Rena buljonger och fonder utan tillsatser.
 • Smak och textursystem

  Kompletta system för industriprocesser eller inom private label koncept.

home kitchen

Med dagens ökande tempo och ständigt minskade måltidsrelationer skapas ett stort behov av produkter som kan ge tillfredsställelse med hänsyn till upplevelser, hälsa och spänning under vardag och helg.

Arbetsområden

 • Utveckling och försäljning av private label produkter till grossistföretag .
 • Medverkar i konceptutveckling till home kitchen.

retail kitchen

Vi möts idag av allt fler livsmedels- butiker som i sitt utbud av produkter börjar investera i butikskök med färdigrätter, BBQ och soppor på menyerna. Lunch inköps i allt större utsträckning från ett butikskök.

Arbetsområden

 • Produktutveckling och försäljning av enkla eller sammansatta produkter.
 • Konceptutvecklig av nya trender, idéer och renare produkter med färre tillsatser.

service kitchen

Antalet ”home meal replacement” ökar med dagens allt högre tempo. Fler lunchrestauranger växer fram och storköken blir fler.

Arbetsområden

 • Produktutveckling och försäljning av enkla eller sammansatta produkter såsom buljonger, såser och soppor.
 • Konceptutveckling med inriktning mot renare produkter och färre tillsatser.

industry kitchen

Färdigproducerad mat med hög kvalitet kommer att få en viktig roll i det framtida måltidsmönstret. Produkter med renare karaktär, utan en mängd tillsatser är på uppgång. Livsmedelsindustrin utvecklas och skapar ständigt nya innovativa processer och produkter. Många traditionella livsmedels- producenter fokuserar idag allt mer på helhetskoncept, istället för enkla produktområden.

Arbetsområden

 • Produktutveckling och försäljning av enkla eller sammansatta produkter inom smak och konsistens. Naturliga och renare produkter med färre tillsatser.
 • Bakteriekulturer till applikationer inom kött, fisk, grönsaker, bröd samt probiotiska kulturer.
 • Specifik bakteriekultur mot listeriabakterier i fisk och skaldjur.
Relaterade artiklar

Lyoflora FP 18 PDF

Hygene safety

Added safety in sea water production

Added safety in meatproducts

dairy kitchen

Traditionell mejeriindustri har idag utvecklats mot att bli livsmedels- producenter med produkter som har allt större del i måltidsordningen - produkter som ska finnas med under hela dagens matintag.

Arbetsområden

 • Produktutveckling och försäljning av enkla till sammansatta produkter som kan skapa ett större produktutbud med traditionell mejeriprocess.

kontakt

Jan Roos - President
jan.roos@fivekitchen.se
+46 (0) 709 19 19 46
Lärkstigen 10
SE-254 78 Domsten - Sweden

skicka e-post